Integritetspolicy

Våxtorps Betong AB värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Vilken information samlar vi in?

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. Information du ger till oss kan vara:

Person- och kontaktinformation
Namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, faktura- och leveransadress etc.

Betalningsinformation
Fakturainformation, bankkontonummer etc.

Egendom
Fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer etc

Information vi samlar in om dig – när du använder våra tjänster kan vara:

Information om varor/tjänster
Detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Information om hur du använt vår hemsida
Hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.

Enhetsinformation
IP-adress

Geografisk information
Din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig

Vad gör vi med din information?

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Våxtorps Betong AB kan dina personuppgifter komma att sparas och används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att:

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för t.ex. kreditköp
 • Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om
 • Leverera varor och tjänster
 • Eventuella garanti- och reklamationsärenden
 • Administrera, utveckla och testa våra system som våra tjänster tillhandahålls i

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Administrera ditt kundkonto
 • Skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden
 • Cookies

Våxtorps Betong AB kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag och skattelagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att dela din information med våra utvalda tredje parter.

Betal- och kreditbolag
För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer.

Myndigheter
Våxtorps Betong AB kan komma att dela dina uppgifter med myndigheter om lagstiftningen kräver det.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

Var sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Våxtorps Betong AB vidta nödvändiga och alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften såsom för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data.

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätten att bli bortglömd

Du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • om du bestrider att personuppgifterna är korrekta.
 • behandlingen är olaglig.
 • vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Våxtorps Betong AB som är ett svenskt aktiebolag registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 556190-5984 och har sitt säte i Våxtorp, Laholms kommun.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:
info@vaxtorpsbetong.se

Tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Våxtorps Betong AB. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.